Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật - Phù điêu giá rẻ