Nhà chị Trang Gò Vấp - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật