Trần thạch cao 1 - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật