Trần thạch cao 5 - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật