biệt thự pháp cổ - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật