Biệt thự phong cách Châu Âu - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật