Cây đòn dông dài nhất - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật