chậu hoa cổ điển - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật