Công dụng của vách thạch cao trang trí - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật