Đắp hoa văn xi măng - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật