Đầu cột trang trí hoa văn tân cổ điển - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật