điêu khắc Không gian mới - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật