Giải pháp cách âm cho phòng Karaoke - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật