Hoa văn mặt tiền đẹp - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật