Hoa văn mặt tiền nhà phố - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật