Hoa văn phù điêu đầu cột phi 600 - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật