Mặt bích phù điêu cột vuông 600 - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật