Nội thất phòng ngủ cổ điển - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật