phòng khách theo phong cách cổ điển - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật