phù điêu đá hoa sen - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật