Phù điêu đẹp độc đáo nhà cổ miền tây - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật