Tô đắp mặt tiền là gì - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật