tô đắp thạch cao mặt tiền - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật