Trần thạch cao chịu nước sang trọng - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật