trần thạch cao chịu nước - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật