trần thạch cao phòng khách - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật