trần vòm thạch cao cổ điển - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật