vách cách âm thạch cao - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật