Vách ngăn phòng Karaoke - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật