Vách thạch cao chịu lực văn phòng - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật