Vách thạch cao chống tiếng ồn - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật