Vách thạch cao hoa văn cách âm - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật