Trần thạch cao phòng ngủ - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật

Trần thạch cao phòng ngủ

tran thach cao

tran thach cao

Các bước:

1. máy giặt thạch cao Vít trần khu vực dọc và xung quanh nứt ; hãy chắc chắn để lái xe vít vào gỗ ốp góc trên.
2. Sử dụng bay để lây lan hợp chất doanh lên trần nhà , bao gồm các khu vực sửa chữa.
3. Màn hình côn trùng Nhấn vào hợp chất ẩm ướt ; phẳng có bay.
4. Cho phép ghép chung để khô ít nhất 24 giờ .
5. Sand đi điểm cao và rặng núi với 100 – grit giấy nhám ; điền vào các điểm thấp với hợp chất chung.
6. Áp dụng một lớp mỏng hỗn hợp, nếu cần thiết , để khô và cát mịn một lần nữa .
7. Sau khi sửa chữa xong, áp dụng một lớp sơn lót sau đó là hai lớp phủ sơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *