Phù điêu mặt tiền khách sạn Nha Trang - Phù điêu đẹp, Phù điêu trang trí nghệ thuật